Dansbyggen 1:1

Young Audience

2020 blir barnkonventionen lag. Hur gör vi för att integrera barns röster i den långa processen från tillfällig användnin till permanent stadsbyggnad?
Dansbyggen är en performance som tog avstamp i ett dialogprojekt mellan Creative Dialogue, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetsägare Jernhusen, Miljö, kultur och grundskoleförvaltningen
i Malmö. Under 10 workshopstillfällen med 140 barn i åldrarna 7-12 år har material till en performance tagits fram. Tillsammans med danskonstnärer har barnens önskingar om bebyggelse, stämningar och känslor tagit
gestalt i rörelse och material.