Category: Young Audience

Alla vill va Rymdraketen

Liten vill ha utsikt, utsikt som en vuxen, som från en skyskrapa och allra helst från en raket som kan färdas ut i rymden.

Alla vill va rymdraketen är en dans i bokform, en läsupplevelse som inspirerar både barn och vuxna till gemensamma lekflöden och att tänka stort och hållbart. Med inbjudande form, färg och ord kan barnets närmiljö tolkas i lekfylld kroppsarkitektur. Boken kommer samtidigt ut i Danmark, bland annat som ett led i att Köpenhamn är världsarkitekturhuvudstad 2023.

Alla vill va rymdraketen är spännande och annorlunda; som en fåordig estetisk dans av former och figurer i miljö, där allt blir till lekfylld kroppsarkitektur. Staden byggs av kroppar, som blir skateboardbanor, rutschkanor, broar, torn och parkbänkar. Allt känns som klippt ur färgat papper, mot kontrasterande färgglad bakgrund. Även den infällda texten är dansig i sitt typsnitt och härligt lekramsig i sitt språk.
BTJ-häftet nr 20, 2023. Lektör Eva Lexell Törnblom

Köp här

Rymd! Performance to the Book

Förställningen om boken “Alla vill va rymdraketen”

Tänk om staden var en dans-   

En interaktiv dansupplevelse om behovet att ha bra utsikt, tänka stort och skapa hållbart! Fritt tolkat av boken Alla vill va Rymdraketen. För barn och vuxna från 2 års ålder. 

”Tänk om magen fick bestämma, där det ska kännas hemma? Och hur långa tider ska vi glömma att vi måste bygga kurragömma!” 

Föreställning övergår i en workshop där vuxna och barn byggdansar med kroppen, former, färger. Lekföden blir mötesplatser och ballansövningar blir skrytbyggen.  

består av ett upplägg med ett Performance 15 min och en workshop om 20-40min.  

Snygga Byggen short film

Snygga Byggen (SE)

A short film y Emma Ribbing and in-discourse.

A playful approach to movement and bodies as “temporary architecture”. The film aims to encourage children and adults to share perspectives on urbanization.

  • Script, Scenography & Choreography: Emma Ribbing
    Music & Sounddesign: Silas Bieri
  • Videography: Alexis Rodríguez Cancino
  • Performers: Nidia Martinez Barbieri, Mattias Malmgren, Emma Ribbing
  • Produced: by in-discourse creative productions

Dansbyggen 1:1

2020 blir barnkonventionen lag. Hur gör vi för att integrera barns röster i den långa processen från tillfällig användnin till permanent stadsbyggnad?
Dansbyggen är en performance som tog avstamp i ett dialogprojekt mellan Creative Dialogue, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetsägare Jernhusen, Miljö, kultur och grundskoleförvaltningen
i Malmö. Under 10 workshopstillfällen med 140 barn i åldrarna 7-12 år har material till en performance tagits fram. Tillsammans med danskonstnärer har barnens önskingar om bebyggelse, stämningar och känslor tagit
gestalt i rörelse och material.

 

Masken My

Choreography “KURR” SALTO Festival 2018

Kurr med Bugaku is a dance and theatre performance for children age 2-5, Premier May 2017

Touring SALTO dance festival for young children Sweden and internationally during 2018

The tablet has run out! A groove is lost! In a state of total boredom the adventurous Bugaku transforms her bedroom to an imaginative landscape. She meets the careful fish, the roaring lion and the fugitive bird and realizes that the groove is all in her.

The performance suggests how movement, music and rhythm are tools for language development. By physically following the traces of drawings, children and adults are encourages to make their own dance movements and channel their creativity.

Funded by Konstnärsnämnden, Region Skåne & Malmö Stad

Booking & information

Choreography Commission Creative Powers of Europe

Blobbsagan is a performance and workshop encouraging associative thinking, problem-solving and empathy between people. It’s a comic performance and yet a educative design experience in a highly esthetical setting. Two people disagree. In a playful dance the two find a consensus and a way to fit together in their differences.

In the workshop participants get to make electronic soundscapes with handmade synthesizers. The interference between sounds & movements is a tactile, yet pedagogic way for children & adults to learn about composition.

The performance was created for Region Skånes conference Creative powers for Europe 2016 as well as the official Kickoff for a new political organization of the city of Malmö April 2017. The workshop was developed for Barnkulturenheten Malmö stad.

Trailer

Booking & information